ΡΟΗ 24/7:

ΣΕΤΕ: Εκτός πολιτικών σκοπιμοτήτων ο Τουρισμός

touristes

Συνυσφέρει πάνα από το 20% του ΑΕΠ, καλύπτοντας άνω του 20% της απασχόλησης

Έκκληση προς κάθε κατεύθυνση ώστε ο Τουρισμός να μην αποτελέσει πεδίο άσκησης πολιτικών σκοπιμοτήτων απευθύνει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων σε κοινή ανακοίνωση με τις Πανελλήνιες Κλαδικές Ενώσεις Τουριστικών Επιχειρήσεων, τονίζοντας ότι αποτελεί τον πιο δυναμικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Κάθε συζήτηση με ζητούμενο να τεθεί ο ελληνικός τουρισμός εκτός Κοινωνικού Διαλόγου, στερείται λογικής. Η αναγνώριση του τουρισμού ως ισότιμου θεσμικού Κοινωνικού Εταίρου, μέσω του ΣΕΤΕ ο οποίος εκπροσωπεί το σύνολο των Πανελλήνιων Κλαδικών Ενώσεων Επιχειρήσεων (14) με εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους, ήταν δίκαιη και αυτονόητη εκπλήρωση ενός καθολικού αιτήματος δεκαετιών, η οποία έτυχε ευρείας πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής αποδοχής.

Η ελληνική οικονομία μετασχηματίζεται. Οδηγείται σε αναδιάταξη των παραδοσιακών δομών της και σε αναδιάρθρωση των βασικών πυλώνων της. Σε αυτή την μετεξέλιξη και στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας εξόδου από την κρίση, ο τομέας των υπηρεσιών αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή των αναπτυξιακών προοπτικών της χώρας, με τον Τουρισμό, κεντρικό εκφραστή νέων αντιλήψεων, ρυθμιστή των νέων συνθηκών που διαμορφώνονται μπροστά μας και καταλύτη σταθερότητας.

Ο τουρισμός είναι ο τομέας που συνεισφέρει πλέον το 20% του ΑΕΠ, καλύπτει άνω του 20% της Απασχόλησης, αποφέρει άμεσα εθνικά έσοδα της τάξης άνω των 13,5 δισ. Ευρώ ετησίως και δημιουργεί πρόσθετη ζήτηση στην εθνική οικονομία άνω των 35 δισ. ευρώ, συμπαρασύροντας πλήθος άλλων κλάδων και παραγωγικών τάξεων.

Είναι ο τομέας που το τρέχον έτος μόνον, με βάση τα στοιχεία ΙΚΑ, δημιούργησε το πρώτο επτάμηνο 120.000 νέες θέσεις μισθωτής εργασίας σε σχέση με το 2013. Τροφοδότησε το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης με σχεδόν 650 εκατ. Ευρώ ασφαλιστικές εισφορές μέχρι τον Ιούλιο 2014 εμφανίζοντας αύξηση 20% και αντιστάθμισε ουσιαστικά τις απώλειες των υπόλοιπων τομέων της οικονομίας, με αποτέλεσμα τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων να παραμένουν σταθερά.

Το 90% των θέσεων εργασίας στον τουρισμό, είναι πλήρους απασχόλησης και με μέσους μισθούς που υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ, ενώ η ραχοκοκαλιά του κλάδου, το 95%, είναι μικρομεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις.

Είναι ο μόνος τομέας της ελληνικής οικονομίας ο οποίος προχώρησε στην υπογραφή μιας εκ των μεγαλύτερων Κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ξενοδοχοϋπαλλήλων), με αύξηση μισθών και με διατήρηση του συνόλου των επιδομάτων.

Είναι ο τομέας της ελληνικής οικονομίας ο οποίος τροφοδοτεί την εξωστρέφεια, ενισχύει την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, υποστηρίζει την Περιφερειακή Ανάπτυξη, την πολιτισμική ταυτότητα και την κοινωνική συνοχή.

Δέσμευση του ΣΕΤΕ, ήταν και παραμένει, να θεμελιωθεί μία νέα εποχή συνεργασίας με τους υπόλοιπους Κοινωνικούς Εταίρους και μαζί με τις άλλες παραγωγικές δυνάμεις, να οδηγηθεί η χώρα μας στην ανάκαμψη και στη θέση που της αξίζει.

Ο ΣΕΤΕ απευθύνει έκκληση προς κάθε κατεύθυνση: Ο τουρισμός, ο πλέον δυναμικός τομέας της οικονομίας της χώρας, δεν έχει κομματικό χρώμα, δε πρέπει να αποτελεί πεδίο άσκησης πολιτικών σκοπιμοτήτων, πρέπει να μείνει μακριά από κομματικές αντιπαραθέσεις.

επιστροφή στην κορυφή