ΡΟΗ 24/7:

Απ. Πάνας: Το νομοσχέδιο για τα επιχειρηματικά πάρκα χρειάζεται επιπλέον επεξεργασία (βίντεο)

nspanap

Τοποθέτηση του Βουλευτή Χαλκιδικής

Κατά την πρώτη συνεδρίαση της ανάγνωσης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων - Ενιαίο πλαίσιο ρύθμισης για τους φορείς Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης» τοποθετήθηκε ως Ειδικός Αγορητής ο Βουλευτής Χαλκιδικής και Υπεύθυνος του Τομέα Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. – Κινήματος Αλλαγής, Απόστολος Πάνας.

Ο Βουλευτής αρχικά αναφέρθηκε στη θεσμοθέτηση και στη σημαντικότητα του Ν.2545/1997, που αποτέλεσε το πρώτο ιστορικά θεσμικό πλαίσιο "αποκρατικοποίησης" εφαρμογών της βιομηχανικής χωροθεσίας με τη θεσμοθέτηση των ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΒΕΠΕ (Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές), τους οποίους διαδέχτηκαν οι φορείς ΕΑΝΕΠ (Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου) του Ν.3982/2011, που ανέλαβαν έκτοτε τον ρόλο και την ευθύνη ανάπτυξης βιομηχανικών και βιοτεχνικών περιοχών και πάρκων.

Στη συνέχεια τόνισε πως αφενός το εν λόγο σχέδιο Νόμου επιλύει χρόνια ζητήματα που έχουν καταγραφεί στο στάδιο εγκατάστασης και λειτουργίας των συγκεκριμένων επιχειρήσεων. αφετέρου όμως υπογράμμισε πως σε ότι αφορά στους νέους Κανονισμούς Λειτουργίας, απουσιάζει η θεσμοθέτηση ενός κοινού πλαισίου αναφοράς, το οποίο θα στηρίζεται σε αρχές και κανόνες, που με τη σειρά τους θα προάγουν το αμοιβαίο συμφέρον και την κοινή ανάπτυξη των Φορέων Διαχείρισης και των εγκατεστημένων επιχειρήσεων.
Επιπλέον ο κ. Πάνας επισήμανε πως το παρόν σχέδιο νόμου διακόπτει κάθε επαφή μεταξύ των επενδυτών και του φορέα κάτι το οποίο κρίνεται ως προβληματικό, καθώς η παράταξη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. – Κινήματος Αλλαγής τάσσεται υπέρ σε κάθε συνέργεια που θα συμβάλει στο κοινό συμφέρον.

Ως Υπεύθυνος μάλιστα του Τομέα Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. – Κινήματος Αλλαγής ανέφερε πως ειδική μέριμνα θα έπρεπε να δοθεί στις επιχειρήσεις, που είναι εγκατεστημένες σε ήδη υφιστάμενους υποδοχείς και αδιαμφισβήτητα βρίσκονται σε σημαντικά μειονεκτική θέση και υφίστανται δυσμενή μεταχείριση, σε σχέση με αυτές που εγκαθίστανται σε υποδοχείς που αναπτύσσονται με την κείμενη νομοθεσία σήμερα.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του ο Βουλευτής Χαλκιδικής Απ. Πάνας ζήτησε να ληφθούν υπόψη όλα τα μελανά σημεία που επισήμανε, ώστε να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο νομοθέτημα – εργαλείο, το οποίο θα συμβάλει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της χώρας.

επιστροφή στην κορυφή