ΡΟΗ 24/7:

Απ. Πάνας: "Αδικαιολόγητος αποκλεισμός παραγωγών από την επιχορήγηση λιπασμάτων"

FB IMG 1668497097569

Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς

Κοινοβουλευτική παρέμβαση κατέθεσε o Γραμματέας της Βουλής και Βουλευτής Χαλκιδικής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Απόστολος Πάνας, προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Οικονομικών την οποία συνυπογράφουν και άλλα μέλη της ΚΟ, ζητώντας να επανεξετάσουν το θέμα που αφορά τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, σε επιχειρήσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης του κόστους των λιπασμάτων.

Στην παρέμβασή του ο Βουλευτής επισήμαινε, πως η επιλογή και ο καθορισμός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος οικονομικής ενίσχυσης από 01/10/2021 έως 30/09/2022 , αποκλείει αυτομάτως όλους εκείνους που προμηθεύτηκαν προγενέστερα ή μεταγενέστερα λιπάσματα για την κάλυψη των αναγκών των καλλιεργειών τους.

Αυτό συμβαίνει ενώ είναι γνωστό, ότι οι καλλιεργητικές φροντίδες ποικίλουν σε κάθε καλλιέργεια, πράγμα που σημαίνει, πως διαφοροποιείται και ο χρόνος και η εποχή προμήθειας λιπασμάτων. Έτσι στοχευμένα και χωρίς αιτιολογία αποτάσσονται όλοι εκείνοι οι παραγωγοί, που δεν προμηθεύτηκαν λιπάσματα εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος .

O κ. Πάνας ανέφερε: «Η Πολιτεία θα πρέπει να λειτουργεί ισόρροπα και ισόνομα σε έναν κλάδο, χωρίς να δημιουργεί στρεβλώσεις στον ίδιο παραγωγικό τομέα. Για τους λόγους αυτούς προχώρησα μαζί με την Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κόμματος σε παρέμβαση, ζητώντας αφενός μεν, την αύξηση του συνολικού ποσού της επιχορήγησης και αφετέρου την διεύρυνση των χρονικών ορίων, ώστε να συμπεριληφθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι παραγωγοί στην επιχορήγηση λιπασμάτων».

Το ακριβές κείμενο της ΕΡΩΤΗΣΗΣ του κ. Πάνα έχει ως εξής:

"ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

1. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Γεωργαντά Γεώργιο

2. Οικονομικών κ. Σταϊκούρας Χρήστος

Θέμα: «Αδικαιολόγητος αποκλεισμός παραγώγων από την επιχορήγηση λιπασμάτων με τον καθορισμό συγκεκριμένων ημερομηνιών».

Κύριοι Υπουργοί

Ανισότητες και στρεβλώσεις δημιουργούνται στις τάξεις του πρωτογενή τομέα με αφορμή, την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 635/321245/2022 - ΦΕΚ 5579/Β/31-10-2022, που αφορά στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση ενίσχυσης, σε επιχειρήσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης του κόστους των λιπασμάτων σύμφωνα με το άρθρο 95 του ν. 4982/2022 (Α' 195), αφού ο αδικαιολόγητος καθορισμός της επιλογής των ημερομηνιών για την καταχώρηση παραστατικών αγοράς λιπασμάτων, αποκλείει μεγάλο αριθμό παραγωγών.

Πιο συγκεκριμένα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 της παραπάνω ΚΥΑ επισημάνεται ότι «Με την αίτηση οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις συνυποβάλλουν κατάσταση παραστατικών αγοράς λιπασμάτων που έχουν εκδοθεί μεταξύ 01/10/2021 και 30/09/2022», αποκλείοντας αυτομάτως όλους εκείνους που προμηθεύτηκαν προγενέστερα ή μεταγενέστερα λιπάσματα για την κάλυψη των αναγκών των καλλιεργειών τους. Κι ενώ είναι γνωστό ότι οι καλλιεργητικές φροντίδες ποικίλουν σε κάθε καλλιέργεια, πράγμα που σημαίνει ότι διαφοροποιείται και ο χρόνος και η εποχή προμήθειας λιπασμάτων, στοχευμένα και χωρίς αιτιολογία αποτάσσονται όλοι εκείνοι οι παραγωγοί που δεν προμηθεύτηκαν λιπάσματα εντός του χρονικού διαστήματος από 01/10/2021 και 30/09/2022.

Έτσι λοιπόν ο πρωτογενής τομέας της χώρας μας επιβαρύνεται επιπλέον μέσα σε ένα ασταθές περιβάλλον με οικονομικές επιπτώσεις που προκάλεσαν η πανδημία, η παρατεταμένη οικονομική κρίση , τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής, αλλά και η κατακόρυφη αύξηση των καλλιεργητικών εξόδων (πετρέλαιο κίνησης, αγροτικό ρεύμα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα κ.α.) , σε συνδυασμό με την παγκόσμια επισιτιστική κρίση που προέκυψε λόγω του πολέμου.

Δυστυχώς, το πολύ μικρό συνολικό ποσό της επιχορήγησης των 60 εκ.€ σε όλη την επικράτεια, δεν θα έπρεπε να καθορίζει και το χρονικό διάστημα προμήθειας λιπασμάτων, αλλά ούτε να μετατρέπει και να καθιστά τους παραγωγούς της χώρας μελλοντολόγους που προβλέπουν τις προθέσεις της κυβέρνησης. 

Δεδομένου ότι η Πολιτεία θα πρέπει να λειτουργεί ισόρροπα και ισόνομα σε έναν κλάδο

Δεδομένου ότι η Πολιτεία δεν θα πρέπει να δημιουργεί στρεβλώσεις στον ίδιο παραγωγικό τομέα 

Ερωτάσθε κ. κ. Υπουργοί :

1. Υπάρχει πρόβλεψη πριν την έναρξη υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων στις 15 Νοεμβρίου 2022, να διευρύνονται τα χρονικά όρια με προγενέστερες ημερομηνίες, ώστε να συμπεριληφθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι παραγωγοί;

2. Με βάση ποια κριτήρια επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένες ημερομηνίες και με ποιες προϋποθέσεις καθορίστηκε η επιλεξιμότητα των χρονικών διαστημάτων;

O Ερωτών Βουλευτής
Πάνας Απόστολος"

επιστροφή στην κορυφή