ΡΟΗ 24/7:

ΠΚΜ: 3.000 έργα για επενδύσεις καινοτομίας ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ την περίοδο 2014 – 2022

ependuseis grafima

Έρευνας του One Stop Liaison Office και της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της ΠΚΜ

Περίπου 3.000 έργα για δράσεις και επενδύσεις καινοτομίας ενισχύθηκαν από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας την περίοδο 2014 – 2022, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του One Stop Liaison Office του Μηχανισμού Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας της Περιφέρειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι συγκεκριμένες επενδύσεις σε αυτή την χρονική περίοδο ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή), καθιστώντας την καινοτομία βασικό αναπτυξιακό πυλώνα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, "πρώτοι θέσαμε ως στόχο την καθιέρωση της καινοτομίας ως τρίτου βασικού αναπτυξιακού πυλώνα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μαζί με τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό. Και πλέον, με βάση και τα επίσημα στοιχεία, αποδεικνύεται ότι ο στόχος μας γίνεται πράξη και η καινοτομία συνιστά για την Κεντρική Μακεδονία αιχμή της ανάπτυξης και της οικονομικής δραστηριότητας και με τα περίπου 3000 έργα για δράσεις και επενδύσεις καινοτομίας ενισχύουμε την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα των τοπικών επιχειρήσεων, ενώ δημιουργούμε και νέες θέσεις εργασίας. Για τα έργα αυτά η δημόσια δαπάνη, από τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ξεπέρασε τα 700 εκ. ευρώ, ενώ η ιδιωτική συμμετοχή πλησίασε τα 300 εκ. ευρώ και οι κύριοι τομείς που χρηματοδότησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι ο αγροδιατροφικός τομέας, ο τουρισμός και το εμπόριο, ενώ σημαντικός αριθμός δράσεων αφορούσε σε οριζόντιες παρεμβάσεις, για την εισαγωγή της καινοτομίας σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας και σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες στην Κεντρική Μακεδονία και πιο συγκεκριμένα σε επενδύσεις logistics, τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, όπως και ενέργειας και περιβάλλοντος. Και στην καινοτομία, θέσαμε το στόχο και τον κάνουμε πράξη".

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας του One Stop Liaison Office και της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:

-Η στόχευση των ελληνικών Περιφερειών να "επιχειρήσουν" και να "καινοτομήσουν" αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη πρόκληση στην ανάπτυξη, τη διαφοροποίηση και την ανταγωνιστικότητα, που θα δώσουν περαιτέρω ώθηση στη διεθνή αναγνωρισιμότητα και στο άνοιγμα των αγορών από τα περιφερειακά παραγωγικά συστήματα. Επενδύσεις, χρηματοδότηση και ανάπτυξη της έρευνας αποτελούν προωθητικούς παράγοντες της περιφερειακής ανάπτυξης.

-Σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκε η τελευταία έρευνα που διεξήγαγε το One Stop Liaison Office του Μηχανισμού Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την προγραμματική περίοδο 2014-2022, όπου και επιβεβαιώνεται η μεγάλη ενεργοποίηση του οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε χρηματοδοτικά προγράμματα, τόσο απορροφώντας διαθέσιμα κονδύλια Δημοσίας Δαπάνης, αλλά και συμμετέχοντας με ιδίους πόρους.

-Συγκεκριμένα, την εξεταζόμενη περίοδο, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υπολογίστηκε ότι ενισχύθηκαν 2.937 έργα για δράσεις και επενδύσεις καινοτομίας, ύψους 717,4 εκατομμυρίων ευρώ Δημοσία Δαπάνη, από διάφορες πηγές χρηματοδότησης, ενώ η ιδιωτική συμμετοχή έφθασε τα 284 περίπου εκατ. ευρώ.

-Τη μεγαλύτερη ελκυστικότητα και αποτελεσματικότητα (πλήθος εγκεκριμένων έργων) παρουσίασαν τα χρηματοδοτικά εργαλεία ΕΠΑΝΕΚ (Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ και Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας), ΕΤΠΑ (ΠΕΠ, προγράμματα Διμερούς Συνεργασίας, ERANETS και Κέντρα Ικανοτήτων) και ο Αναπτυξιακός Νόμος, ενώ το Horizon 2020 που ακολουθεί κατέχει και την πρωτιά τόσο στο συνολικό όσο και στο μέσο προϋπολογισμό ανά σχέδιο. Άλλες πηγές χρηματοδότησης που συνέβαλαν στη βελτίωση του περιβάλλοντος καινοτομίας ήταν το Interreg και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ).

-Σημαντική θεωρείται, επίσης, και η επένδυση περίπου 45 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών EQUIFUND σε 15 επιχειρήσεις από την Περιφέρεια, για την ενίσχυση σε καινοτομία, νεοφυή επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη.

pinpkm

 -Η έρευνα πεδίου ανέδειξε και την ιδιαίτερα σημαντική συμβολή των τομέων προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) στην αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Με περισσότερα από 860 εγκεκριμένα έργα, ύψους 163,8 εκατ. ευρώ, η συμμετοχή της Αγροδιατροφής έφθασε το 23% του συνολικού προϋπολογισμού των χρηματοδοτήσεων δράσεων καινοτομίας, κατά την περίοδο 2014-2022, και αποτέλεσε δίκαια τον τομέα - πρωταθλητή στην περιοχή. Ακολούθησε ο Τουρισμός με 324 επενδυτικά σχέδια, ύψους 80,1 εκατ. ευρώ και συμμετοχή 11,2%.

 pinpkm2

Τελευταία τροποποίηση στιςΤρίτη, 21 Μαρτίου 2023 18:11
επιστροφή στην κορυφή