ΡΟΗ 24/7:

Μ. Σπυράκη: "Από την Τουρκία ένα στα δύο τοξικά οπωροκηπευτικά στην Ευρώπη"

Μ.SPYRAKI22323

Στ. Κυριακίδου: "Εφαρμόζονται έλεγχοι στα σύνορα και οι καταναλωτές στην ΕΕ προστατεύονται"

Ένα στα δύο οπωρολαχανικά που εντοπίζονται με επικίνδυνες τοξικές συγκεντρώσεις ουσιών στις πύλες της Ε.Ε, προέρχονται από την Τουρκία. Η Κομισιόν επιβεβαιώνει ότι το υψηλό ποσοστό απορρίψεων εισαγωγών προέρχεται από τη γειτονική χώρα και επισημαίνει ότι οι έλεγχοι στα σύνορα της ΕΕ προστατεύουν τους καταναλωτές.

Το θέμα των επιβαρυμένων με τοξικές ουσίες οπωρολαχανικών από την Τουρκία ανέδειξε η ευρωβουλευτής του ΕΛΚ Μαρία Σπυράκη με γραπτή ερώτηση που κατέθεσε στην Κομισιόν. Στην απάντηση που έλαβε από την Επίτροπο Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδου, επισημαίνεται ότι το υψηλό ποσοστό απορρίψεων που αντιστοιχεί σε εισαγωγές από την Τουρκία αποδεικνύει την εφαρμογή ελέγχων στα σύνορα της ΕΕ και την αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών.

Στην ερώτηση της η ευρωβουλευτής του ΕΛΚ Μαρία Σπυράκη έκρουσε τoν κώδωνα του κινδύνου για την υγεία των καταναλωτών της ΕΕ από εισαγόμενα φρούτα και λαχανικά από την Τουρκία με υψηλές συγκεντρώσεις φυτοφαρμάκων:

«578 ειδοποιήσεις για υπερβολική παρουσία φυτοφαρμάκων στα εισαγόμενα οπωρολαχανικά καταγράφηκαν στο Σύστημα Ταχείας Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), με το 50,52% των απορρίψεων να αφορά εισαγωγές από Τουρκία», σημείωσε στην ερώτησή της η κ. Σπυράκη. Με αυτά τα δεδομένα η ευρωβουλευτής ζήτησε από την Κομισιόν να πληροφορήσει τους καταναλωτές για το «πώς σχεδιάζει να δράσει, λαμβάνοντας υπόψη το πόρισμα της τελευταίας ετήσιας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), ως προς την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων ελέγχου φυτοφαρμάκων στα εισαγόμενα στην ΕΕ οπωρολαχανικά και ειδικότερα σε αυτά από την Τουρκία».

«Τα τρόφιμα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται με τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τα φυτοφάρμακα. Τα κράτη μέλη έχουν την πρωταρχική ευθύνη να επιβάλλουν τη νομοθεσία της ΕΕ, να παρακολουθούν και να επαληθεύουν ότι οι σχετικές απαιτήσεις της νομοθεσίας για τα τρόφιμα πληρούνται από τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων και ζωοτροφών σε όλα τα στάδια της παραγωγής, της μεταποίησης και της διανομής. Οι 578 κοινοποιήσεις του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (RASFF) σχετικά με τα φυτοφάρμακα στην παραγωγή, το 50,52 % των οποίων προέρχεται από την Τουρκία, αποδεικνύουν ότι εφαρμόζονται έλεγχοι στα σύνορα της ΕΕ και οι καταναλωτές της ΕΕ προστατεύονται αποτελεσματικά», επισήμανε στην απάντηση της η Επίτροπος Στέλλα Κυριακίδου.

Η ευρωβουλευτής του ΕΛΚ υπογράμμισε στην ερώτηση της το θέμα των συνεχιζόμενων παραβάσεων στα εισαγόμενα από την Τουρκία οπωρολαχανικά, ζητώντας να πληροφορηθεί τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση του προβλήματος και την αναβάθμιση του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου.

Στην απάντηση της η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων έθεσε τα κράτη-μέλη προ των ευθυνών τους, ώστε οι έλεγχοι να είναι αποτελεσματικοί: «Τα κράτη-μέλη οφείλουν να διενεργούν επίσημους ελέγχους και δραστηριότητες επιβολής της νομοθεσίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/625 και να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με την αντίστοιχη νομοθεσία αποσύρονται από την αγορά. Εισάγοντας τακτικά τροποποιήσεις στα παραρτήματα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1793 της Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους και τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που παρατηρούνται στα σύνορα της ΕΕ, η Επιτροπή είτε ενισχύει είτε μειώνει τους ελέγχους στα οπωροκηπευτικά που εισάγονται από την Τουρκία, προκειμένου να διαφυλάσσεται η υγεία των πολιτών στην ΕΕ», σημείωσε η κ. Κυριακίδου.

Η ερώτηση της ευρωβουλευτή Μαρίας Σπυράκη και η απάντηση της Επιτρόπου Στέλλας Κυριακίδου έχουν ως εξής:

"Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000201/2023
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Μαρία Σπυράκη (PPE)

578 ειδοποιήσεις για υπερβολική παρουσία φυτοφαρμάκων στα εισαγόμενα οπωρολαχανικά καταγράφηκαν στο Σύστημα Ταχείας Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), με το 50,52% των απορρίψεων να αφορά εισαγωγές από Τουρκία.

Σε συνέχεια σχετικής ερώτησής μου με αριθ. E-000653/2022 που κατέθεσα για το ζήτημα αυτό ήδη από τον Ιανουάριο 2022, η Επιτροπή απάντησε ότι αρκετά προϊόντα από την Τουρκία περιλαμβάνονται στα παραρτήματα I και II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1793 και υπόκεινται σε ειδικούς όρους και σε αυξημένο επίπεδο επίσημων ελέγχων.

Eρωτάται συνεπώς η Επιτροπή:

• 1. Πώς σχεδιάζει να δράσει, λαμβάνοντας υπόψη το πόρισμα της τελευταίας ετήσιας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), ως προς την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων ελέγχου φυτοφαρμάκων στα εισαγόμενα στην ΕΕ οπωρολαχανικά και ειδικότερα σε αυτά από την Τουρκία;

• 2. Δεδομένου ότι η παράβαση του κανονισμού από την Τουρκία επαναλαμβάνεται, σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος και την αναβάθμιση του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου;".

"EL
E-000201/2023

Απάντηση της κ. Κυριακίδου
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(17.3.2023)

Τα τρόφιμα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται με τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τα φυτοφάρμακα. Τα κράτη μέλη έχουν την πρωταρχική ευθύνη να επιβάλλουν τη νομοθεσία της ΕΕ, να παρακολουθούν και να επαληθεύουν ότι οι σχετικές απαιτήσεις της νομοθεσίας για τα τρόφιμα πληρούνται από τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων και ζωοτροφών σε όλα τα στάδια της παραγωγής, της μεταποίησης και της διανομής. Οι 578 κοινοποιήσεις του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (RASFF) σχετικά με τα φυτοφάρμακα στην παραγωγή, το 50,52 % των οποίων προέρχεται από την Τουρκία, αποδεικνύουν ότι εφαρμόζονται έλεγχοι στα σύνορα της ΕΕ και οι καταναλωτές της ΕΕ προστατεύονται αποτελεσματικά.

Τα κράτη μέλη οφείλουν να διενεργούν επίσημους ελέγχους και δραστηριότητες επιβολής της νομοθεσίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/625 και να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με την αντίστοιχη νομοθεσία αποσύρονται από την αγορά. Εισάγοντας τακτικά τροποποιήσεις στα παραρτήματα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1793 της Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους και τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που παρατηρούνται στα σύνορα της ΕΕ, η Επιτροπή είτε ενισχύει είτε μειώνει τους ελέγχους στα οπωροκηπευτικά που εισάγονται από την Τουρκία, προκειμένου να διαφυλάσσεται η υγεία των πολιτών στην ΕΕ".

επιστροφή στην κορυφή