ΡΟΗ 24/7:

Το Νοσοκομείο "Γ. Παπανικολάου" στην Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων

65e176d6 b8f9 4389 8f90 22afc5fae0e7 original

Μέσω του αρμόδιου Τμήματος

Επίσημη συνάντηση συνεργασίας πραγματοποιήθηκε σήμερα (27/3) μεταξύ του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας του Ψυχιατρικού Τμήματος Παιδιών και Εφήβων (ΚοΚεΨΥπ-ε) του Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου» και της Πρωτοβουλίας για την Ψυχική Υγεία Παιδιών & Εφήβων, ενός προγράμματος που υποστηρίζεται αποκλειστικά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία (ΔΠΥ) του ΙΣΝ.

Στον χώρο του ΚοΚεΨΥπ-ε συναντήθηκαν και επικύρωσαν δια ζώσης τη σημαντική αυτή συνεργασία ο Διονύσιος Μανωλόπουλος, Διοικητής του Νοσοκομείου, η Αναστασία Κουμούλα, Διευθύντρια της Πρωτοβουλίας για την Ψυχική Υγεία Παιδιών & Εφήβων, καθώς και η Λίλιαν Αθανασοπούλου, Συντονίστρια Διευθύντρια του Ψυχιατρικού Τμήματος Παιδιών και Εφήβων του Νοσοκομείου και Συνυπεύθυνη του Κέντρου Αναφοράς της Πρωτοβουλίας στη Θεσσαλονίκη.

Το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Ψυχιατρικού Τμήματος παιδιών και εφήβων συμμετέχει με το επιστημονικό του προσωπικό σε όλες τις δράσεις της Πρωτοβουλίας όπως στο πρόγραμμα βασικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, στη συνεργασία με σχολικές μονάδες για παρεμβάσεις στον σχολικό χώρο και τη συνεργασία με εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς. Επίσης, συμμετέχει στο πρόγραμμα εξειδικευμένης επιμόρφωσης για επαγγελματίες ψυχικής υγείας, (ψυχολόγους, παιδοψυχιάτρους), καθώς και στην επιμόρφωση δικαστικών λειτουργών και παιδιάτρων.

Η συμμετοχή του Κοινοτικού Κέντρου έχει ήδη ξεκινήσει από τον Νοέμβριο 2023, με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα στον Φορέα Υλοποίησης της Πρωτοβουλίας και τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, βάσει του οποίου το Κοινοτικό Κέντρο εντάχθηκε επίσημα στο Δίκτυο της Πρωτοβουλίας για την Ψυχική Υγεία Παιδιών & Εφήβων.

Το Δίκτυο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Πρωτοβουλίας και κεντρικό μοχλό για τον σχεδιασμό και την υλοποίησή της, και απαρτίζεται από κέντρα αναφοράς του προγράμματος στην Αλεξανδρούπολη, τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, την Αθήνα και το Ηράκλειο Κρήτης, ώστε να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή του προγράμματος ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο στις ποικίλες και εξειδικευμένες ανάγκες που υπάρχουν σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των απομακρυσμένων περιοχών με δυσκολότερη πρόσβαση σε υπηρεσίες.

Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών & Εφήβων είναι ένα πενταετές πρόγραμμα που έχει ως βασικό στόχο να συνεισφέρει στην περαιτέρω κατάρτιση και ενδυνάμωση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας, την ενίσχυση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας και τη βελτίωση εν τέλει της ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων σε ολόκληρη τη χώρα. Οι προγραμματικές συνιστώσες της Πρωτοβουλίας υλοποιούνται στη βάση της σύμπραξης μεταξύ του ΙΣΝ και του Ελληνικού Δημοσίου, στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία (ΔΠΥ) του ΙΣΝ, και προβλέπονται λεπτομερώς στον Νόμο 5015/2023.

Περισσότερες πληροφορίες για το Δίκτυο για την Ψυχική Υγεία Παιδιών & Εφήβων

Το Δίκτυο συνεργάζεται με το Child Mind Institute (CMI) της Νέας Υόρκης για την από κοινού ανάπτυξη και υλοποίηση των διαφόρων πτυχών της Πρωτοβουλίας, καθώς και τη διασφάλιση της πολιτισμικής προσαρμογής του έργου της.

Η αποστολή του Δικτύου είναι:

Ο από κοινού σχεδιασμός και η παροχή βασικής και εξειδικευμένης εκπαίδευσης για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων πανελλαδικά

Η ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας και υποστήριξης για υπηρεσίες και δομές ψυχικής υγείας σε δημόσια νοσοκομεία

Η ευαισθητοποίηση σε θέματα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων

Η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών που υποστηρίζουν την κάθε δράση της Πρωτοβουλίας, και τα αποτελέσματα των οποίων είναι ελεύθερα προσβάσιμα στην κοινότητα.

Η προσαρμογή του κλινικού έργου ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιοχής και η χρήση τεχνολογίας για την παροχή φροντίδας ψυχικής υγείας.

Το Δίκτυο είναι ενσωματωμένο σε Παιδοψυχιατρικές Κλινικές και Κοινοτικά Κέντρα δημόσιων νοσοκομείων στις πέντε περιοχές αναφοράς, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι επιμορφώσεις και η εν γένει υλοποίηση των προγραμμάτων της Πρωτοβουλίας προσαρμόζονται στις αναδυόμενες ανάγκες στον δημόσιο τομέα, με γνώμονα τη βιωσιμότητα του προγράμματος μετά την ολοκλήρωσή του. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της διατομεακής συνεργασίας για την αποτελεσματική υποστήριξη της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, πέρα από την άμεση συνεργασία με επαγγελματίες ψυχικής υγείας, το Δίκτυο συνεργάζεται επίσης με εκπαιδευτικούς και παρόχους κοινωνικής πρόνοιας για να προσφέρει πόρους, κατάρτιση και υποστήριξη σε επαγγελματίες που εργάζονται ευρύτερα με παιδιά και εφήβους σε ολόκληρη τη χώρα.

«Το όραμα της Πρωτοβουλίας είναι κάθε παιδί, έφηβος και οικογένεια στην Ελλάδα να έχει πρόσβαση σε ποιοτική φροντίδα ψυχικής υγείας και σε αξιόπιστες πηγές ενημέρωσης»

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πρωτοβουλία, κάνετε κλικ εδώ https://camhi.gr/el/

Για να δείτε το βίντεο της Πρωτοβουλίας, κάνετε κλικ εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Διεθνή Πρωτοβουλία για την Υγεία του ΙΣΝ, κάνετε κλικ εδώ https://www.snfghi.org/el/

επιστροφή στην κορυφή
WATERCURE2