ΡΟΗ 24/7:

ΥΠΑΑΤ: Επεκτείνεται η αντιχαλαζική προστασία, εκτός η Χαλκιδική

elies xalazi

Ξεκινά η μεταρρύθμιση του κανονισμού ΕΛΓΑ

Την ολοκλήρωση της διαδικασία για την πορκήρυξη διενθούς διαγωνισμού για την επέκταση του Εθνικού Προγράμματος Χαλαζικής Προστασίας προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρης Αυγενάκης, κατά την παρουσίαση του σχεδίου για το νέο θεσμικό πλαίσιο ασφαλίσεων του ΕΛΓΑ. Ωστόσο η Χαλκιδική δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα.
«Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την επέκταση του Εθνικού Προγράμματος Χαλαζικής Προστασίας 2025-2028, με εναέρια και άλλα τεχνολογικά μέσα, καλύπτοντας νέες γεωγραφικές περιοχές ώστε να προστατεύονται αποτελεσματικά οι καλλιέργειες των παραγωγών και στην Δυτική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία, την Θεσσαλία και την Στερεά Ελλάδα, διπλασιάζοντας ουσιαστικά τον σημερινό αριθμό των ήδη καλυπτόμενων στρεμμάτων», είπε χαρακτηριστικά ο ΥΠΑΤ.

Το σχέδιο για το νέο θεσμικό πλαίσιο ασφαλίσεων του ΕΛΓΑ τίθεται σε διαβούλευση έως το τέλος Μαΐου και στη συνέχεια, αφού ενσωματωθούν οι παρατηρήσεις των παραγωγών, θα τεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ακολούθως, με τη μορφή που θα έχει λάβει θα τεθεί και πάλι σε διαβούλευση και κατόπιν θα ανέβει στο gov.grγια να κατατεθεί στη Βουλή.τίθεται σε διαβούλευση έως το τέλος Μαΐου και στη συνέχεια, αφού ενσωματωθούν οι παρατηρήσεις των παραγωγών, θα τεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ακολούθως, με τη μορφή που θα έχει λάβει θα τεθεί και πάλι σε διαβούλευση και κατόπιν θα ανέβει στο gov.grγια να κατατεθεί στη Βουλή.

Σύμφωνα με τον ΥΠΑΑΤ, βασικοί στόχοι της μεταρρύθμισης του νέου ΕΛΓΑ είναι:

- Ο οικονομικός και επιχειρησιακός εκσυγχρονισμός του ΕΛΓΑ, με στόχο την διασφάλιση της βιωσιμότητας αλλά και την ανάπτυξη νέων ανταγωνιστικών υπηρεσιών

o- Η ψηφιοποίηση και πιστοποίηση των εκτιμητικών διαδικασιών, επιτυγχάνοντας την επιτάχυνση και διαφάνεια της εκτιμητικής διαδικασίας και της καταβολής των αποζημιώσεων

- Η προσαρμογή στην κλιματική κρίση και σε νέα ζημιογόνα αίτια και κινδύνους (πυρκαγιά, βροχοπτώσεις, καύσωνας, παγετός) με νέα προγράμματα καλύψεων

- Ο ασφαλιστικός εκσυγχρονισμός με την κάλυψη ιχθυοκαλλιεργειών, θερμοκηπίων (σε επίπεδο εγκαταστάσεων) και ζωικής παραγωγής (αναφορικά με την πτηνοτροφία και την χοιροτροφία)

- Η κατάργηση του ανώτατου ποσοστού αποζημίωσης καλύπτοντας το 100% της ασφαλιζόμενης αξίας και κατάργηση της αφαίρεσης κατά 12% του ποσοστού εκτίμησης της ζημιάς

- Τροποποίηση του ανώτατου ποσού αποζημίωσης και απαλοιφή του στην περίπτωση «κατάσταση έκτακτης ανάγκης»

- Μείωση συντελεστών ασφάλισης για μια 5ετία στους νέους γεωργούς

- Μείωση του ασφαλίστρου στην περίπτωση ύπαρξης ενεργητικών μέσων προστασίας.

«Πρόκειται για μία ολιστική προσέγγιση στις νέες ανάγκες των παραγωγών που αντιμετωπίζει μέσα από τον διάλογο με τους ανθρώπους της παραγωγής, τις αναδυόμενες προκλήσεις αλλά και το νέο διεθνές περιβάλλον της αγροτικής οικονομίας.
Την ίδια στιγμή συνεχίζουμε την ανάπτυξη του έργου της Ψηφιακής Εκτιμητικής Διαδικασίας του ΕΛΓΑ που βρίσκεται στην φάση ολοκλήρωσης του διαγωνισμού.
Το έργο αυτό θα επιτρέψει την εκ βάθρων αναβάθμιση της εκτιμητικής διαδικασίας και της αξιοποίησης της υπάρχουσας βάσης δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος του Οργανισμού», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Αυγενάκης.

«Έτσι, δίνουμε την δυνατότητα στον εκτιμητή να οργανώνει, να ενεργεί, και να ολοκληρώνει την εκτίμηση του, έχοντας online ή και offline διαθέσιμα όλα τα στοιχεία που του είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εκτιμητικής διαδικασίας επί τόπου στο πεδίο δράσης του (αγροτεμάχιο - εκμετάλλευση), κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο, αξιοπιστία, μείωση κόστους, και ευελιξία για όλη την εκτιμητική διαδικασία.
Παράλληλα προχωρούμε την διαδικασία πρόσληψης προσωπικού τουλάχιστον 200 ατόμων, με δημόσια προκήρυξη και με τον έλεγχο του ΑΣΕΠ, με συμβάσεις διάρκειας τριών (3) ετών και δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρία (3) έτη.
Αντιμετωπίζουμε την σημαντική υποστελέχωση του ΕΛΓΑ που επηρεάζει καταλυτικά την αποτελεσματική λειτουργία του οργανισμού και την ανάπτυξη του νέου πλαισίου υπηρεσιών», πρόσθεσε.

Βασικοί στόχοι της μεταρρύθμισης είναι οι εξής:

- Οικονομική και λειτουργική εξυγίανση και βιωσιμότητα

- Ψηφιοποίηση και πιστοποίηση των εκτιμητικών διαδικασιών

- Προσαρμογή στην κλιματική κρίση και σε νέα ζημιογόνα αίτια με νέα προγράμματα καλύψεων

- Επιτάχυνση της εκτιμητικής διαδικασίας και της καταβολής των αποζημιώσεων

- Ασφαλιστικός εκσυγχρονισμός με κάλυψη ιχθυοκαλλιεργειών, των θερμοκηπίων (σε επίπεδο εγκαταστάσεων) και ζωικής παραγωγής (αναφορικά με την πτηνοτροφία και την χοιροτροφία)

- Κατάργηση του ανώτατου ποσοστού αποζημίωσης καλύπτοντας το 100% της ασφαλιζόμενης αξίας και κατάργηση της αφαίρεσης κατά 12% του ποσοστού εκτίμησης της ζημιάς

- Τροποποίηση του ανώτατου ποσού αποζημίωσης και κατάργηση του στην περίπτωση «κατάσταση έκτακτης ανάγκης»

- Κατάργηση της δυνατότητας επιλογής από τους ασφαλισμένους, αύξησης ή μείωσης των ασφαλίστρων κατά 20%

- Μείωση της αποζημίωσης στην περίπτωση συνεχόμενων ζημιών και στις περιπτώσεις όταν δεν εφαρμόζονται οι ορθές καλλιεργητικές πρακτικές.

- Μείωση συντελεστών ασφάλισης για μια 5ετία (80-60-40-20-0) στους νέους γεωργούς

- Μείωση του ασφαλίστρου στην περίπτωση ύπαρξης ενεργητικών μέσων προστασίας

Οι πιο σημαντικές αλλαγές

Όπως τόνισε ο Υπουργός, για πρώτη φορά καλύπτονται οι ιχθυοκαλλιέργειες αλλά και οι εγκαταστάσεις των θερμοκηπίων, «συναρτούμε τον καύσωνα με τη μέση θερμοκρασία της εκάστοτε περιοχής, εντάσσουμε την πυρκαγιά στα ζημιογόνα αίτια για την αποζημίωση της ηρτημένης παραγωγής και καταργούμε την εξαίρεση του προανθικού σταδίου των καλλιεργειών από τα αίτια που αποζημιώνονται».

Συσχετίζεται ο κύκλος εργασιών με την αποζημίωση, ενώ μειώνεται η αποζημίωση στην περίπτωση συνεχόμενων ζημιών από το ίδιο αίτιο στο ίδιο αγροτεμάχιο, αλλά και η ασφαλιστική εισφορά σε αγροτεμάχια με επενδύσεις ενεργητικής προστασίας.

Διευρύνεται η περίοδος ασφαλιστικής κάλυψης λόγω της κλιματικής αλλαγής κλπ, ενώ εισάγεται νέα ζημιογόνα αίτια προαιρετικής ασφάλισης μεταξύ των οποίων η ακαρπία λόγω ήπιου χειμώνα και οι έμμεσες μυκητολογικές ζημίες λόγω εκτεταμένων βροχοπτώσεων και υψηλής υγρασίας. Η επιλογές της προαιρετικής ασφάλισης θα συγχρηματοδοτούνται από τους ευρωπαϊκούς πόρους. Η ασφάλιση θα ενισχύεται με 45 εκ ετησίως από το ΠΑΑ.

Καλύπτεται το 100% της ασφαλιζόμενης αξίας, ενώ εξασφαλίζεται η διαφάνεια, ταχύτητα, αξιοπιστία και αντικειμενικότητα στις αποζημιώσεις μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό δημιουργώντας Πληροφοριακό Σύστημα Αποζημιώσεων (ΠΣΑ) και εξοπλίζοντας τους εκτιμητές με φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές (tablets, laptops) για άμεση επικοινωνία με το ΠΣΑ και ηλεκτρονική καταγραφή της εκτίμησης.

Ψηφιακός εκσυγχρονισμός

Σύμφωνα με τον ΥΠΑΑΤ, ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός του ΕΛΓΑ εξασφαλίζει την διάφανη, δίκαιη, αποτελεσματικότερη και ταχύτερη καταβολή των αποζημιώσεων, μέσα από την ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για την εκτιμητική διαδικασία, αξιοποιώντας την υπάρχουσα βάση δεδομένων του ΕΛΓΑ σε συνδυασμό με πρόσθετη γεωχωρική πληροφορία, και δια λειτουργώντας με άλλους φορείς του Δημοσίου (ΥΠΑΑΤ, ΟΠΕΚΕΠΕ, κ.α.).

«Μαζί χτίζουμε το νέο ΕΛΓΑ ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές σας ανάγκες, να θωρακίζει και να ενισχύει την καθημερινή σας προσπάθεια», υπογράμμισε ο κ. Αυγενάκης.

aytsyt

 

επιστροφή στην κορυφή