ΡΟΗ 24/7:

Ρύθμιση οφειλών ή αλλιώς "στα μανταλάκια"

720 192143 7eb336e2fd 887778841605069b

Προειδοποίηση από Εφορία και ΕΦΚΑ

Προθεσμία έως τις 31 Ιουλίου 2024 έχουν οι οφειλέτες με χρέη άνω των 150.000 ευρώ προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ για να αποπληρώσουν τα χρέη τους ή να τα εντάξουν σε ρύθμιση, και να αποφύγουν τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους στη λίστα των μεφαλοοφειλετών.

Με απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων Εθνικής Οικονομίας-Οικονομικών και Εργασίας-Κοινωνικών Ασφαλίσεων η λίστα με τους μεγαλοοφειλέτες θα δημοσιοποιηθεί στις 31 Ιουλίου 2024 αντί για τις 30 Ιουνίου, που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Μέχρι την εκπνοή της παραταθείσας ημερομηνίας δηλαδή μέχρι 31/7/2024, οι οφειλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη που υπερβαίνον τα 150.000 μπορούν να διασωθούν από τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους προβαίνοντας είτε σε μερική εξόφληση είτε σε ρύθμιση των οφειλών τους.

Όσοι δεν προχωρήσουν στη μερική ή ολική εξόφληση ή στη ρύθμιση των οφειλών τους, ώστε αυτές να μηδενιστούν ή να πέσουν κάτω από το όριο των 150.000 ευρώ, θα συμπεριληφθούν με τα πλήρη στοιχεία τους (ονόματα ή επωνυμίες των επιχειρήσεών τους) στις λίστες των μεγαλοοφειλετών της Α.Α.Δ.Ε. και του Ε.Φ.Κ.Α. οι οποίες θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής (www.aade.gr) στις 31 Ιουλίου 2024.

Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι ο θόρυβος γύρω από τις λίστες των μεγαλοοφειλετών δεν απηχεί και στο περιεχόμενό τους καθώς όπως έχει αποδειχθεί από τις λίστες που έχουν δημοσιοποιηθεί στο παρελθόν στις περισσότερες περιπτώσεις περιλαμβάνουν παλιά χρέη εταιριών που είναι μόνιμα στη λίστα, καθώς και χρέη πτωχευμένων εταιριών που έχουν τα οποία δεν πρόκειται να εισπραχθούν ούτε από την Εφορία ούτε από τον ΕΦΚΑ. Πρόκειται για χρέη εκατοντάδων αν όχι πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ που χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτα είσπραξης, καθώς έχουν εξαντληθεί όλα τα αναγκαστικά μέτρα χωρίς να υπάρχει κανένα αποτέλεσμα. Παρά ταύτα τα χρέη – ζόμπι αντί να διαγραφούν ως ανεπίδεκτα είσπραξης, παραμένουν και φιγουράρουν στις λίστες των μεγαλοοφειλετών έστω και αν οι δεν υφίστανται οι εταιρίες από τις οποίες δημιουργήθηκαν.

Το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο ξεπερνά τα 107 δισ. ευρώ και τα 47,8 δισ. ευρώ προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Για τα ταμεία τα 20 δισ. ευρώ από τα 47,8 δισ. ευρώ των χρεών, οφείλονται από 35.206 οφειλέτες με χρέη πάνω από 150.000 ευρώ ο καθένας. Τα περισσότερα από τα χρέη αυτά είναι ανεπίδεκτα είσπραξης αλλά δεν διαγράφονται γιατί απαιτείται νομοθετική διάταξη που να δίδει το δικαίωμα στις ελεγκτικές αρχές να προχωρούν σε διαγραφή των χρεών που δεν έχουν καμία προοπτική είσπραξης.

Στις λίστες μεγαλοοφειλετών της Α.Α.Δ.Ε. και του ΕΦΚΑ που αναμένεται να δημοσιοποιηθούν στις 31 Ιουλίου 2024 θα περιλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν, βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή προς την εφορία που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους και αντίστοιχα, βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς τον ΕΦΚΑ που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί επίσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους.

Όσοι από τους παραπάνω οφειλέτες δεν έχουν εξοφλήσει την οφειλή τους ή δεν έχουν μειώσει το ποσό κάτω από το όριο των 150.000 ευρώ, ή δεν έχουν προχωρήσει σε ρύθμιση της οφειλής τους, θα συμπεριληφθούν στη λίστα ων μεγαλοοφειλετών και τα στοιχεία τους θα δημοσιοποιηθούν στις 31 Ιουλίου.

Η διαδικασία προβλέπει πάντως ότι τουλάχιστον 8 μέρες πριν τη δημοσιοποίηση των οφειλών και των προσωπικών τους στοιχείων οι οφειλέτες θα λάβουν ειδοποίηση, από την ΑΑΔΕ ή το ΚΕΑΟ και τον ΕΦΚΑ ανάλογα με την οφειλή, με την οποία θα καλούνται να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς τη Φορολογική Διοίκηση και τον Ε.Φ.ΚΑ., κατά περίπτωση, εξοφλώντας ή εντάσσοντας σε ρύθμιση τα χρέη τους, ώστε να βγουν από τις λίστες που θα δημοσιοποιηθούν.

Διόρθωση της δημοσιευμένης κατάστασης ή άρση της δημοσιοποίησης ή εξαίρεση οφειλών από τη δημοσιοποίηση διενεργείται μετά από έγγραφη αίτηση του οφειλέτη ή αυτεπαγγέλτως, εφόσον εξοφλήθηκε μερικώς ή ολικώς η οφειλή ή διαπιστώθηκε υπαγωγή στις εξαιρέσεις από τη δημοσιοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 3943/2011 ή για άλλο νόμιμο λόγο.

με πληροφορίες από capital.gr

επιστροφή στην κορυφή