ΡΟΗ 24/7:

Στη Θεσσαλονίκη η 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του νέου ΕΣΠΑ της ΠΚΜ

d8c85030bcc4e81d92aee09b77691e9a XL

Κεντρική ομιλία από τον Απ. Τζιτζικώστα

Παρουσία του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα θα πραγματοποιηθεί η διήμερη 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "Κεντρική Μακεδονία" 2021 – 2027, στη Θεσσαλονίκη.

Η συνεδρίαση για την πορεία υλοποίησης του νέου ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αρχίζει αύριο Τρίτη 11 Ιουνίου 2024, στο ξενοδοχείο "Μακεδονία Παλλάς" (αίθουσα Αλέξανδρος Ι), στις 12.00 το μεσημέρι, με την εκδήλωση για την "Αστική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας".

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται κεντρική ομιλία του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα, εισήγηση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 2021 – 2027 για την προετοιμασία των στρατηγικών βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, εισήγηση εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρουσιάσεις από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα για τις καλές πρακτικές και τις νέες προκλήσεις στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, του Δήμου Κατερίνης για το Bauhaus στην πόλη της Κατερίνης και του Δήμου Σερρών για τις συναινετικές διαδικασίες στις Σέρρες. Στο τέλος των ομιλιών, εισηγήσεων και παρουσιάσεων θα πραγματοποιηθούν τοποθετήσεις των Δημάρχων των περιοχών που είναι ενταγμένες στο νέο πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το δεύτερο σκέλος της συνεδρίασης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024, στον ίδιο χώρο, με ώρα έναρξης 10.00 το πρωί.

Το πρόγραμμα της δεύτερης μέρας είναι το εξής:

10.00 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
-Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης
-Έγκριση Πρακτικών 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης
-Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης, Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα
-Εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, DG REGIO

10.30 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
-Εξυγίανση - αποκατάσταση υπεδάφους και υπόγειου νερού στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων - Μενεμένης και Δέλτα (Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης)
-Πρωτοβουλία για το Παιδί (Νικόλαος Καρατόλιος, Πρόεδρος Δ.Σ.)

11.00 ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 2021-2027
-Ενημέρωση για την πρόοδο - ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.
-Πορεία υλοποίησης του Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2021-2027 και ενημέρωση για αναγκαίες τροποποιήσεις του Προγράμματος.
-Ενημέρωση για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις.
-Ενημέρωση για θέματα Αξιολόγησης του Προγράμματος.
-Ενημέρωση για τα έργα στρατηγικής σημασίας (Αγγελική Ωραιοπούλου, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας).
-Ενημέρωση για τον προγραμματισμό των προσκλήσεων - Έγκριση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής πράξεων (Στέλλα Αικατερινιάδου, Προϊσταμένη Μονάδας Α2 Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πράξεων).
-Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και την Επικοινωνία του Προγράμματος (Αντώνης Κρυσταλλίδης, Υπεύθυνος Επικοινωνίας Προγράμματος).

12.30 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
-Ενημέρωση για τους Αναγκαίους Πρόσφορους Όρους.
-Αναθεώρηση STEP.
-Ενδιάμεση Επανεξέταση Προγραμμάτων 2021-2027.
-Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

επιστροφή στην κορυφή