ΡΟΗ 24/7:

ΑΡΓΥΡΗΣ ΤΣΑΚNHΣ

Εγκαινίασε το εκλογικό κέντρο στην Ιερισσό ο Αργ. Τσακνής (φωτο και βίντεο)

ΤΣΑΚΝΗΣ6

Έκανε έναν απολογισμό της απερχρόμενης Δημοτικής Αρχής

Διαβάστε περισσότερα...

Ο ρόλος των πολιτικών κομμάτων στην Tοπική Aυτοδιοίκηση

arguris tsaknis3

Μια σχέση που πνίγει τις ιδέες και την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα...

Εγκαινιάζει το εκλογικό του κέντρο στην Ιερισσό ο Αργ. Τσακνής

ARGIRIS TSAKNIS DETAIL

Στις 24 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα...

Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός στην τοπική αυτοδιοίκηση: Το παράδειγμα του Δήμου Αριστοτέλη

DHMARXEIO ARISTOTELH

Ο κόσμος εξελίσσεται με αλματώδεις ρυθμούς, μεταβάλλοντας το θεσμικό και οικονομικό του γίγνεσθαι, που συμπαρασύρονται από τις τεχνολογικές εξελίξεις. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι απαραίτητο να προσαρμοστεί μέσα σε αυτό το δυναμικό περιβάλλον και να σχεδιάσει τις απαραίτητες δράσεις της στρατηγικά και λειτουργικά, επιδιώκοντας αφενός την ανάπτυξη με την υιοθέτηση των τεχνολογικών επιτευγμάτων και αφετέρου να λαμβάνει μέτρα αντιμετώπισης των φυσικών φαινομένων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στο όραμά της για την Ευρώπη του 2030, αναζητά τη βιώσιμη, αειφόρο ανάπτυξη και την καινοτομία. Βασικοί άξονες της πολιτικής της καθίστανται οι περιφέρειες και οι δήμοι, οι οποίοι καλούνται να μελετήσουν και να καταγράψουν τους διαθέσιμους πόρους και στη συνέχεια να υποβάλλουν λεπτομερές «Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό», τον οποίον και οφείλουν να υλοποιήσουν σε βάθος χρόνου. Με αυτό το σκεπτικό, η ΕΕ χρηματοδοτεί έργα που στοχεύουν: (α) στην αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων με τρόπο βιώσιμο, θεσμικά διάφανο και περιβαλλοντικά φιλικό και (β) στη θωράκιση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος με έργα υποδομής.

Επειδή, δήμοι και περιφέρειες λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι κάθε είδους προγραμματισμός σε επίπεδο δήμων, είναι λειτουργικά σημαντικό να κινείται σε ενιαίο άξονα και να εναρμονίζεται με τις βασικές αναπτυξιακές κατευθύνσεις των περιφερειών, δημιουργώντας ένα πολυ-λειτουργικό παραγωγικό μοντέλο ανάπτυξης, έντασης και ποιότητας που θα αποσκοπεί και θα προασπίζεται εξίσου:

την αξιοποίηση των υφιστάμενων και εν δυνάμει ισχυρών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων του δήμου και της περιφέρειας

την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, της κοινωνικής ένταξης των ειδικών πληθυσμιακών ομάδων και

την βιώσιμη, αειφόρο ανάπτυξη.

Κατά συνέπεια, ο τοπικός αναπτυξιακός σχεδιασμός υποχρεούται να θεσπίσει τις καταλληλότερες, μακροπρόθεσμες, αναπτυξιακές κατευθύνσεις, ώστε να είναι σε θέση να ορίσει βιώσιμες αναπτυξιακά χωρικές ενότητες με αρμονικό και συμπληρωματικό χαρακτήρα με τις ευρύτερες στρατηγικές ανάπτυξης των περιφερειών.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, αλλά και για να μην μετατραπεί ο σχεδιασμός αυτός σε ένα απλό ευχολόγιο, οι εξειδικευμένοι επιχειρησιακοί στόχοι είναι αναγκαίο να μπορούν να ποσοτικοποιηθούν, έτσι ώστε να υπάρξει έλεγχος και διαφάνεια στην ανάγνωση και τον απολογισμό των πεπραγμένων της διαχειριστικής και διοικητικής περιόδου του κάθε δήμου.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, ο Δήμος Αριστοτέλη τηρώντας τις αρχές της ισόρροπης, ευφυούς και χωρίς αποκλεισμούς βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης (European Commission, 2014, Forey, 2013), εκπόνησε μεσοπρόθεσμο (2014-2020) Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό. Επιπλέον, έλαβε υπόψη του το «Σχέδιο Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ίδια προγραμματική περίοδο, ταυτόχρονα με τα ιδιαίτερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της περιοχής του.

Οι στόχοι που τέθηκαν είναι: 

(α) η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής,

(β) η αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα και

(γ) η βελτίωση της καθημερινής ζωής του πολίτη.

Με όπλο και εργαλείο το -εγκεκριμένο από το 2016- «Επιχειρησιακό Πλαίσιο 2014-2020», ο Δήμος Αριστοτέλη αξιοποίησε στο μέγιστο όλες τις προσκλήσεις χρηματοδότησης έργων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ και ΠΔΕ). Παράλληλα σχεδίασε με όραμα και ενθουσιασμό άυλες δράσεις εξωστρέφειας και προβολής του δήμου, στο εξωτερικό και το εσωτερικό της χώρας, οι οποίες πλαισιώθηκαν από την κοινωνία και έφεραν απτά αποτελέσματα στην τοπική οικονομική ανάπτυξη.

Σημειώνεται ότι η απορρόφηση κονδυλίων δεν αποτέλεσε αυτοσκοπό, αλλά εργαλείο για την επίτευξη των ενδιάμεσων και τελικών στόχων των επιμέρους πολιτικών, που οδηγούν στην εξυπηρέτηση του οράματος του δήμου, το οποίο τοποθετεί τον πολίτη στο επίκεντρο με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η υλοποίηση της πολιτικής αυτής του Δήμου Αριστοτέλη αναδείχθηκε ως πρότυπη από το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦίΜ), αποδεικνύοντας ότι ακόμα και κάτω από αντίξοες συνθήκες στον τόπο μας μπορούν να γίνουν σημαντικά πράγματα στην τοπική αυτοδιοίκηση, αρκεί να υπάρχει ο κατάλληλος σχεδιασμός.

Ο Δήμος Αριστοτέλη με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, προγραμματίζει μεθοδικά και σε βάθος χρόνου, δίχως δεσμεύσεις και περιττό θόρυβο. Το δίλημμα στο οποίο καλείται να τοποθετηθεί η τοπική κοινωνία είναι σαφές και ουσιαστικό: Ισόρροπη ανάπτυξη προς όφελος όλων των δημοτών, αντί της μονομερούς, ατελέσφορης και εφήμερης διαχείρισης του πλούτου, προς όφελος των λίγων και των μηχανισμών που τους στηρίζουν

Διαβάστε περισσότερα...

Αναπτυξιακές Δράσεις και Προοπτικές της περιοχής Σταγείρων – Στρατονίκης

alsosar

Το Άλσος του Αριστοτέλη

Διαβάστε περισσότερα...

"Ισχυρός Αριστοτέλης" το όνομα της Δημοτικής παράταξης

tsaknis01

Παρουσιάστηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2019, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ιερισσού, για πρώτη φορά, το όνομα και το λογότυπο της παράταξης που είμαι επικεφαλής και πρόκειται να διεκδικήσει τη Δημοτική Αρχή στις επικείμενες εκλογές του Μαΐου του 2019.

Διαβάστε περισσότερα...

Έκτακτα καιρικά φαινόμενα: Μία απάντηση με πολλούς αποδέκτες...

tsaknhs5519

   Τις τελευταίες ημέρες όλη η Χαλκιδική και ιδιαίτερα ο Δήμος μας βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα σφοδρότατο κύμα κακοκαιρίας, με συνέπεια το μεγαλύτερο μέρος τους να έχει καλυφθεί από χιόνι και να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

   Η Δημοτική Αρχή, συνεργαζόμενη στενά με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, φρόντισε εγκαίρως να καταρτίσει ένα σοβαρό επιχειρησιακό σχέδιο έκτακτων φαινομένων και να το εφαρμόσει για την αντιμετώπιση της πρωτοφανούς κακοκαιρίας.

   Το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου από την πρώτη στιγμή υπερέβαλε εαυτόν και με την αρωγή του μηχανολογικού εξοπλισμού, ρίχτηκε στη «μάχη» των καιρικών φαινομένων έχοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια των δημοτών. Ειδική μέριμνα ελήφθη για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που έχρηζαν μεταφοράς για λόγους υγείας, ενώ προσφέρθηκαν οι υπηρεσίες του Δήμου ακόμη και σε απομακρυσμένες επιχειρήσεις σε δύσβατες περιοχές.

    Σ΄αυτήν την προσπάθεια ήμασταν όλοι παρόντες. Τα μέλη της διοίκησης του Δήμου Αριστοτέλη, οι δημοτικοί μας υπάλληλοι, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, διά των εκπροσώπων της, συνεργαζόμενοι εργολάβοι τόσο του Δήμου, όσο και της Περιφέρειας και βέβαια, πλήθος εθελοντών κατοίκων. Όλους αυτούς θα ήθελα να τους συγχαρώ και να τους ευχαριστήσω για τη προσπάθεια που κατέβαλαν δίνοντας το παρόν στην «πρώτη γραμμή», αντιμέτωποι με ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

    Η σφοδρότητα του φαινομένου και το γεγονός ότι αυτό έπληξε το σύνολο του Δήμου είναι πέραν πάσης αμφισβήτησης. Αυτό που για λόγους μικροπολιτικής σκοπιμότητας αμφισβητείται είναι το εάν και κατά πόσο η Δημοτική Αρχή και το δυναμικό του Δήμου έκαναν ή όχι τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια επίλυσης της κρίσης.

   Θα ήθελα να συστήσω σε οποιοδήποτε προσπαθεί να παράξει πολιτική πίσω πάνω στη προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων, αλλά και στους λοιπούς «καλοθελητές» που ψάχνουν πολιτική στέγη, να είναι πιο προσεκτικοί γιατί σε κάθε περίπτωση η άδικη κριτική τιμωρείται από τον πολίτη, ειδικά όταν αυτός αντιλαμβάνεται την τεράστια προσπάθεια που γίνεται.

   Εμείς υποσχόμαστε στους δημότες μας ότι θα συνεχίσουμε με την ίδια επιμονή και αυταπάρνηση τη προσπάθεια για την απόλυτη ομαλοποίηση της καθημερινότητας μέσα σ’ αυτές τις πραγματικά δύσκολες συνθήκες.

Διαβάστε περισσότερα...

Μήνυμα για το νέο έτος

49128257 357597801695962 4076444183227793408 n

Εύχομαι ο νέος χρόνος να είναι πραγματικά κάτι το καινούργιο για όλους μας. Nα συνεχιστούν για τον τόπο μας και για τον καθένα μας τα καλά της χρονιάς που πέρασε, ενώ οι δυσκολίες και ό,τι δυσάρεστο μας βρήκε να αφεθούν στο παρελθόν.

Το 2019 θα πρέπει να λειτουργήσουμε σαν κοινωνία, να κουβεντιάσουμε και να προβληματιστούμε για το πώς επιθυμούμε τον τόπο μας και τη ζωή μας σε αυτόν και τελικά, αν επιλέξουμε αυτό που ταιριάζει στη ζωή μας θα θα θέλαμε για τις ζωές των παιδιών μας.

Με ενότητα, συλλογικότητα, αλληλεγγύη και υπευθυνότητα πρέπει να πορευτούμε και ετούτη τη χρονιά για να δώσουμε νόημα στην αέναη κίνηση του χρόνου.

«Ο τρόπος για να γίνει η αλλαγή είναι με το να εστιάζεις όλη σου την ενέργεια, όχι στο να πολεμήσεις το παλιό, αλλά στο να χτίσεις το καινούριο..».
Σωκράτης

Διαβάστε περισσότερα...

Αργύρης Τσακνής υποψήφιος Δήμαρχος Αριστοτέλη

ARGIRIS TSAKNIS DETAIL

Με την ανακοίνωσή μου στις 4 Οκτωβρίου θέλησα να γνωστοποιήσω σε όλους τους Δημότες μας την πρόθεσή μου να είμαι υποψήφιος Δήμαρχος στις Δημοτικές Εκλογές, που θα πραγματοποιηθούν τον Μάιο του 2019.

Διαβάστε περισσότερα...

ΑΡΓΥΡΗΣ ΤΣΑΚΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα...
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS