ΡΟΗ 24/7:
Κάρτζια Αναστασία

Κάρτζια Αναστασία

URL Ιστότοπου:

Τι είναι η λογοθεραπεία και πότε χρειάζομαι έναν λογοθεραπευτή;

 

 

Προτού προβούμε στην αναζήτηση ενός λογοθεραπευτή είναι καλό να γνωρίσουμε τι είναι η λογοθεραπεία και γιατί ένα παιδί ή ένας ενήλικας μπορεί να χρειαστεί τη βοή-θεια του. Λογοθεραπεία, λοιπόν, είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις διαταραχές επικοινωνίας, ομιλίας, φωνής, λόγου και μάσησης- κατάποσης σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Ασχολείται, επίσης, και με παιδιά που εμφανίζουν μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία, διάσπαση προσοχής- υπερκινητικότητα.

Η νεότερη επιστήμη της λογοθεραπείας μελετά την κατάκτηση της μητρικής γλώσ-σας για τους παρακάτω λόγους: α) οι λογοθεραπευτές πρέπει να διακρίνουν τη φυ-σιολογική από την παθολογική γλωσσική ανάπτυξη και β) να κατανοήσουν το μηχα-νισμό και τη λειτουργία της γλώσσας, προκειμένου να επιτύχουν τη θεραπεία των γλωσσικών διαταραχών σε παιδιά και ενήλικες.

Σε ό,τι αφορά τα παιδιά, στόχος της λογοθεραπείας είναι η αποτροπή γλωσσικών προβλημάτων, τα οποία κατά την πορεία του παιδιού μέσα στην οργανωμένη πράξη επηρεάζουν αρνητικά τη μάθηση, την επίδοση και την κοινωνική συμπεριφορά.

Γενικότερα τα αποτελέσματα της λογοθεραπείας εξαρτώνται από την είσοδο της διαταραχής, τα αίτια που την προκάλεσαν, τη χρονική διάρκεια εμφάνισής της στο άτομο, από την ηλικία και τη νοημοσύνη του, από την ικανότητα του λογοθεραπευτή και από τα ¨όργανα¨ λογοθεραπείας που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία των διαφόρων διαταραχών ομιλίας.

Η επιστήμη της λογοθεραπείας είναι πολύ νέα για τα ελληνικά δεδομένα, κάτι που έχει σαν επακόλουθο την έλλειψη εγχειριδίων στην ελληνική γλώσσα. Η έλλειψη αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες τόσο των παιδιών όσο και των ενηλίκων εκείνων, οι οποίοι είτε παρουσιάζουν απλά κάποιες διαταραχές στο λόγο και στην ομιλία είτε χαρακτηρίζονται από ειδικές ανάγκες.

Ας δούμε όμως πιο συγκεκριμένα πότε πηγαίνουμε σε έναν λογοθεραπευτή και ποια βήματα θα ακολουθήσει ο ειδικός για τη θεραπεία μας.

Τα προβλήματα στη γλωσσική ανάπτυξη ενός παιδιού παρεμποδίζουν τη σωστή χρήση της μητρικής γλώσσας στα τρία επίπεδά της, φωνολογικό, συντακτικό και μορφολογικό. Αυτά εμφανίζονται συνήθως (και εφόσον δεν συνυπάρχει άλλη παθολογία που να τα αιτιολογεί) μετά τα 4 χρόνια σε διάφορες μορφές και αυτό γιατί σε εκείνη τη χρονική στιγμή περιμένουμε από το παιδί να έχει αναπτύξει όλα τα γλωσσικά στάδια και να έχει κατακτήσει μια φυσιολογική ροή ομιλίας. Από εκείνο το στάδιο και μετά αρχίζουμε να ανησυχούμε και παρατηρούμε τυχόν καθυστερήσεις στη γλωσσική εξέλιξη. Από την άλλη μεριά στου ενήλικες, κύρια αιτία εμφάνισης διαταραχών επικοινωνίας είναι ένα σοβαρό παθολογικό γεγονός όπως ένα εγκεφαλικό επεισόδιο ή μια αργής εξέλιξης ασθένεια όπως νόσος του Parkinson, Alzheimer κλπ.

Ο λογοθεραπευτής στοχεύει στην αποκατάσταση αυτών ακριβώς των γλωσσικών δυσλειτουργιών σε όλα τα επίπεδα της γλώσσας και αναλαμβάνει τα παρακάτω:

- την πρόληψη των προβλημάτων επικοινωνίας (μέσα από συνεχείς ενημερώσεις σε γονείς και δασκάλους, συμβουλευτική)

- την αξιολόγηση

- τη διάγνωση- διαφοροδιάγνωση

- τη θεραπευτική παρέμβαση

- τη συνεργασία με τη διεπιστημονική ομάδα

 

Η αξιολόγηση είναι μια διαδικασία κατά την οποία ο λογοθεραπευτής εξετάζει και συλλέγει τα δεδομένα για τα χαρακτηριστικά, τις ικανότητες και τις ανάγκες του ατόμου με σκοπό να ληφθεί μια κλινική απόφαση. Με την αξιολόγηση μπορούμε να εξακριβώσουμε αν υπάρχει επικοινωνιακή διαταραχή, ποια είναι η φύση και το μέγεθός της αλλά και τι επιπτώσεις θα μπορούσε να έχει στη ζωή του ατόμου. Τέλος, η διαδικασία της αξιολόγησης μας επιτρέπει με τα δεδομένα που συλλέξαμε να θέσουμε στόχους για τη θεραπευτική παρέμβαση καθώς και το χρονοδιάγραμμά της.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της αξιολόγησης, τότε προχωράμε στην ανάλυση των πληροφοριών αυτών με σκοπό τη διάγνωση- διαφοροδιάγνωση της τυχόν υπάρχουσας διαταραχής.

Ο λογοπαθολόγος είναι σε θέση να διαγνώσει και να αντιμετωπίσει τις εξής διαταραχές επικοινωνίας σε παιδιά και ενήλικες:

- αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές

- καθυστέρηση της ανάπτυξης της ομιλίας και του λόγου

- αρθρωτικές διαταραχές

- διαταραχές φωνής, ομιλίας και λόγου εξαιτίας βαρηκοΐας και διαταραχή της ακουστικής επεξεργασίας μετά από κοχλιακή εμφύτευση

-  νευρογενείς κινητικές διαταραχές ομιλίας (δυσαρθρία, απραξία)

- μαθησιακές διαταραχές

- τραυλισμός

- κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες

- διαταραχές κατάποσης

- νευρολογικές διαταραχές και σύνδρομα

- εγκεφαλικά επεισόδια (αφασία)

- νοητική υστέρηση

- διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές

Βασική προϋπόθεση για τη θεραπευτική αγωγή ενός ατόμου με διαταραχή στην επικοινωνία είναι η γνώση της υπάρχουσας κατάστασης, η σωστή αξιολόγηση όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο εντοπισμός των κενών, η προετοιμασία για το στάδιο της θεραπείας και ο καθορισμός των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων της παρέμβασης. Οι στόχοι της λογοθεραπείας καθορίζονται κυρίως από τις ανάγκες του ατόμου, τις ατομικές του δραστηριότητες, τις δυνατότητές του, το περιβάλλον του και προσαρμόζονται σε αυτές.

Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι ο λογοθεραπευτής θα πρέπει να δημιουργεί επαγγελματική σχέση για να διευκολύνει τη θεραπευτική παρέμβαση, να εφαρμόζει το θεραπευτικό πρόγραμμα με βάση την αξιολόγηση και τη διάγνωση, να τροποποιεί το πρόγραμμα παρέμβασης αν αυτό κριθεί απαραίτητο, να καταγράφει την πρόοδο της θεραπείας και τέλος, να αναλαμβάνει την παρέμβαση σύμφωνα με τις οδηγίες της ηθικής του επαγγέλματος. Σε περίπτωση λοιπόν που υπάρχει υποψία για διαταραχή επικοινωνίας, αναζητούμε έναν επαγγελματία λογοθεραπευτή που θα διαγνώσει το πρόβλημα και θα προτείνει λύσεις. Μπορεί κανείς να αναζητήσει εύκολα στην περιοχή του έναν ειδικό σε θέματα λόγου και ομιλίας στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου www.selle.gr.

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS